SECOND OPINION. Integrale beoordeling en toetsing van rapportages en ontwerpen

Vanuit onze expertise op het gebied van hoofddraagconstructies kunnen wij, uiteenlopend van globale beoordeling van het constructieve ontwerp tot het narekenen van alle toegepaste constructieve onderdelen, een integrale second opinion verzorgen. Hierbij kan gedacht worden aan het beoordelen van een constructief ontwerp in samenhang met onder anderen bouwfysische en brandwerende ontwerpaspecten.

Daarnaast ontstaat er vanuit particuliere woningbezitters steeds meer de vraag voor het uitvoeren van een second opinion (contra-expertise) ten aanzien van de rapportages van de NAM inzake schade ten gevolge van aardbevingen. Hiervoor heeft de NAM richtlijnen opgesteld, welke kunnen worden geraadpleegd op de website: www.namplatform.nl. Als ingenieursbureau kunnen wij, volledig onafhankelijk, voor u deze contra-expertise uitvoeren, waarmee wij inmiddels ruim ervaring hebben opgedaan.